Medische informatie

Vereiste inentingen.

  • jaarlijkse cocktail tegen parvo en weil
  • kennelhoest enting tegen kennelhoest

(alleen de neusspray enting wordt geschikt geacht en moet minimaal 1 week voor verblijf worden gezet bij uw hond)

De vereiste inentingen moeten tot minimaal einde verblijf nog geldig zijn.

Bewijs van enting of paspoort.

Het inentingsbewijs of paspoort van uw hond(en) wordt bij elk bezoek aan onze opvang in bewaring genomen totdat uw hond weer mee naar huis gaat.

Parasieten.

Iedere hond die bij ons verblijft dient vrij te zijn van parasieten. Bij twijfel wordt, tegen vergoeding, uw hond behandeld tegen vlooien, teken, oormijt, etc.

Medicatie en/of aandoeningen.

Indien een huisdier onder medische behandeling staat en/of op medisch indicatie medicijnen voorgeschreven heeft gekregen en de medicijnen tijdens het verblijf in de opvang voortgezet dient te worden, dan dient de eigenaar dit te melden. Aard van de ziekte dient te worden gemeld en de benodigde medicijnen inclusief voorschriften dienen door de eigenaar te worden verstrekt. Medische kosten, waaronder de kosten van medicijnen noodzakelijk of gewenst ter zake van ziekte of gebreken van het dier, komen volledig voor rekening van de eigenaar.

Aandoeningen die zich openbaren na afloop van de opname periode in de opvang zoals o.a. kennelhoest, niesziekte, diarree moet de eigenaar op eigen kosten bij dierenarts laten behandelen. Er is hier sprake van overmacht.

Bij overlijden van een huisdier tijdens het verblijf in de opvang kan Victorystaffs niet aansprakelijk worden gesteld. Indien het dier tijdens het verblijf in de opvang sterft zal de opvang handelen in overeenstemming met de wens van de eigenaar wat vermeldt dient te worden voor aanvang van de opname periode.

Bij het ontbreken van deze gegevens zal de opvangbeheerder handelen naar eigen goeddunken. (de gemaakte kosten hiervoor worden in rekening gebracht bij de eigenaar)